„ბოლო ორი თვის მონაცემებით, საქართველოს ხორცის ბაზრის დამოკიდებულება იმპორტზე მნიშვნელოვნად გაიზარდა. კერძოდ, ხორცის იმპორტი ქვეყანაში დაახლოებით 40%-ით გაიზარდა. ამის აღმოსაფხვრელად აუცილებელია მეცხოველეობის მაღალპროდუქტიული ჯიშების დანერგვა, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს ცხოველთა სიკვდილიანობა და გაზარდოს ფერმების პროდუქტიულობა“, – ამბობს მეცხვარეობის ასოციაციის ხელმძღვანელი ბექა გონაშვილი.

მისი თქმით, მთავარი პრობლემა, რომელიც ანელებს დარგის განვითარებას, არის განათლებისა და ტექნოლოგიების არასაკმარისი დონე.

„ხელისუფლებამ შექმნილი ვითარების საპასუხოდ შეიმუშავა ხორცის წარმოების სტიმულირების პროგრამა და შემოთავაზებულ ღონისძიებებს შორის არის მწარმოებლებზე გაცემულ სესხებზე სუბსიდიების გაზრდა, ასევე სესხების დაფარვის ვადა. ეს იმიტომ იყო საჭირო, რომ ფერმერები დამოუკიდებლად ვერ ფარავენ სესხებს და მუდმივად აქვთ ფინანსური პრობლემები“, – განაცხადა მან.

გარდა ამისა, წამახალისებელი პროგრამის ფარგლებში შეიქმნება სასუქის წარმოების ობიექტი.

გონაშვილის თქმით, პროგრამა ფერმერებს ბევრ შესაძლებლობას მისცემს – მაგალითად, სანაშენე პირუტყვის იმპორტი დაიშვება და ბევრად მეტი.

„თუმცა, ეს ყველაფერი პრობლემის გადასაჭრელად აუცილებელი ზომების მხოლოდ ნაწილია. უპირველეს ყოვლისა, საჭიროა ქვეყანაში ცოდნისა და უცხოელი სპეციალისტების მოზიდვა, რომლებიც აქტიურად იმუშავებენ ფერმერების ცნობადობის ამაღლებაზე. ამის გარეშე არც ერთ ღონისძიებას არ ექნება გრძელვადიანი ეფექტი“, – განაცხადა ასოციაციის ხელმძღვანელმა.