2024 წლის 1 იანვრიდან სომხეთის მოქალაქეები აღარ იძულებულნი იქნებიან თავიანთ (არაბიომეტრიულ) პასპორტებზე გასასვლელი ბეჭედი დადონ და ვადის გასვლისთანავე განაახლონ ის საცხოვრებელ ქვეყანაში. სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით, რომელიც დღეს, 22 სექტემბერს მიიღეს, ადგილზე ბეჭდვის საჭიროება უქმდება.

სომხეთის მოქალაქეებს, რომლებსაც არ ჰქონდათ ბიომეტრიული პასპორტები, ქვეყნიდან გასვლისას მოეთხოვებოდათ გასასვლელი ბეჭედი, ყოველწლიურ შტამპში 1100 დრამის გადახდა. და თუ მოქალაქემ ეს ბეჭედი ვადაზე ადრე არ დადო, მაშინ საზღვარზე, გასვლისას იდგა და უფრო ძვირი ღირდა. ხოლო მასპინძელ ქვეყანაში თუ მოქალაქე რჩებოდა იმაზე მეტ ხანს, ვიდრე ეს იყო ბეჭდით გათვალისწინებული დრო, მაშინ მას ვადის გასვლის შემდეგ უწევდა ბეჭდის განახლება, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება დაჯარიმებულიყო.

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ არპინე სარგსიანმა დღეს მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე აღნიშნა, რომ საპასპორტო სამსახურის გაუმჯობესებისა და მოქალაქეებისთვის ცხოვრების გამარტივების მიზნით, გადაწყდა მრგვალი შტამპების მიტოვება. მინისტრის მოადგილის თქმით, თურმე „დიდი ხანი აღარ იყო საჭირო“.

„ამ დროისთვის, სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეების პასპორტების მე-4 გვერდზე არის მრგვალი ბეჭედი, რომელიც მიუთითებს ჩვენი პასპორტების საზღვარგარეთ მოქმედების ვადაზე. მაგრამ ის არ ემთხვევა პასპორტების მოქმედების ვადას. მრავალი წელია, ეს მრგვალი ბეჭედი მიზნად ისახავს შესვლისა და გასვლის საკითხების დარეგულირებას, მაგრამ ჩვენ უკვე გვაქვს საიდენტიფიკაციო ბარათების ინსტიტუტი, მოქმედებს PEIS (სასაზღვრო ელექტრონული საინფორმაციო სისტემა), არსებობს სხვა ინსტრუმენტები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ მართოთ მთელი რიგი რისკები. გარდა ამისა, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დადგენილი სტანდარტის მიხედვით, ასევე არ არის მოთხოვნა ასეთი მრგვალი ბეჭდის არსებობის შესახებ“, – განაცხადა სარგსიანმა.

შსს-ს ინფორმაციით, გასასვლელი შტამპის არსებობის მოთხოვნამ საპასპორტო სამსახურებში რიგები გამოიწვია, მაგალითად, მხოლოდ 2021 წელს 500 ათასამდე ოპერაცია განხორციელდა გასასვლელი შტამპის დასამაგრებლად, ხოლო 2022 წელს – 640 ათასი ოპერაცია.