ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის ჯანმრთელობისა და სოციალური დახმარების დეპარტამენტი სოციალური ქულების მქონე პირებს, ობლებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, შშმ პირებს ფინანსურად ეხმარება.

 1. ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარებისთვის განაცხადის შეტანის პროცესი შეიცვალა. ახლა ამ დახმარების მისაღებად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ორივე მშობლის რეგისტრაციაა საჭირო, როცა ამისთვის ერთი მშობლის რეგისტრაციაც საკმარისი იყო. თუ ერთ-ერთი მშობელი სხვა ქვეყნის მოქალაქეა, მაშინ მერიას ოჯახმა უფლებამოსილი მერის ან სოფლის სპეციალისტისგან გაცემული შემადგენლობის დოკუმენტი უნდა წარუდგინოს. ბავშვის დაბადებისთვის ერთჯერადი დახმარების ოდენობა არ შეცვლილა:
 • 1-ელი და მე-2 შვილის დაბადებისას – თითო 250 ლარი
 • მე-3 შვილი – 500 ლარი
 • მე-4 შვილი – 800 ლარი
 • მე-4 შვილის შემდეგ ყოველ მომდევნო შვილზე დახმარების ოდენობა 300 ლარით იზრდება

2. გაიზარდა ორმხრივ ობოლ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების ოდენობა – 500 ლარის ნაცვლად 800 ლარი.

3. შეიცვალა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების ოდენობაშიც. პირველი კატეგორიის შშმ პირები 500 ლარის ნაცვლად 300 ლარს მიიღებენ. მეორე კატეგორიის შშმ პირები – 200 ლარს, ხოლო მესამე კატეგორიის – 100 ლარს.

კონკრეტული დიაგნოზით და განსაკუთრებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემთხვევაში, პირველი და მეორე კატეგორიის შშმ პირები 1 500 ლარამდე მიიღებენ, თუ ექიმისგან შემდეგ დოკუმენტს წარადგენენ:

 • ესაჭიროება მეურვე
 • მხედველობის პრობლემა
 • სმენის პრობლემა
 • მოძრაობს ეტლის დახმარებით
 • ფსიქიკური აშლილობა
 • აუტიზმი
 • Გონებრივი ჩამორჩენილობა
 • ცერებრალური დამბლა
 • დაუნის სინდრომი

დახმარების ოდენობას (1500 ლარამდე) დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ მერიაში არსებული სპეციალური კომისია დაადგენს, რომელიც თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევას განიხილავს.

4. ახალქალაქის მერიის სოციალურ პაკეტში C ჰეპატიტით და სისხლის დაავადებებით დაავადებულთათვის დახმარებები გაუქმდა, ვინაიდან ამ კატეგორიისთვის სახელმწიფო დაფინანსება მოქმედებს.

5. ომის დროს დაღუპულთა ოჯახების სოციალური დახმარება 500 ლარიდან 1000 ლარამდე გაიზარდა.

უცვლელი დარჩა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური პაკეტის სხვა კატეგორიები.

ვის შეუძლია ახალქალაქში 2023 წელს სოციალური დახმარება მიიღოს

სოციალური შეღავათები – ვის რამდენის მიღება შეუძლია