ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, დღეის მდგომარეობით რეგისტრირებულია: 3 მასწავლებელი-მენტორის კანდიდატი, 24 წამყვანი და 701 უფროსი მასწავლებელი. 2021 წლის 30 დეკემბერს „მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული განვითარების სქემის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილი ცვლილებების მიხედვით, ახალქალაქში ბევრი მასწავლებელი სტაჟიორიდან უფროს მასწავლებლამდე აიმაღლებს კვალიფიკაციას. 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, ბოლო წლებში, არაქართულენოვან სკოლების მასწავლებლებს შორის გაიზარდა სურვილი, გაიუმჯობესონ პედაგოგიური სტატუსი. თუმცა, ყველა მასწავლებელმა ვერ შეძლო მაქსიმალური ქულებით გამოცდების ჩაბარება და უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მოპოვება. თუმცა, ცვლილებების თანახმად    სტატუსს ბევრი მასწავლებელი მიიღებს.
 
ასე რომ, უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მისაღებად:

  • მასწავლებელს 2022 წლის 1 იანვრამდე უნდა ჩაებარებინა საგნის გამოცდა და პროფესიული და 1 ქულა მაინც დაერიცხა
  • მასწავლებელს საგნის გამოცდა 10 ქულით უნდა ჩაებარებინა (ამ შემთხვევაში მეორე გამოცდა არჩევითია)
  • 2023 წლისთვის მასწავლებელმა უნდა დაადასტუროს ქართული ენის ცოდნა (დონის B1 ჩათვლით), გაიაროს საგნის გამოცდა და გაიაროს სამინისტროს მიერ შემუშავებული გრძელვადიანი კურსი (48 საათი და არ ისწავლება ონლაინ).

როგორ ავიმაღლოთ მასწავლებლის სტატუსი