2020 წლის იანვარ -აგვისტოში ახალქალაქში 171 ბავშვი დაიბადა, ხოლო წლეულს, იმავე პერიოდში – 273. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 2021 წელს შობადობა გაიზარდა.

2021 წლის იანვრიდან აგვისტომდე ახალქალაქში 158 ბიჭი დაიბადა ( 2020 წელს -95) და 115 გოგონა ( 2020 წელს -76).

აბორტების რაოდენობა შარშანდელთან შედარებით შემცირებულია, თუ შარშან 7-თვეში აბორტების რიცხვი  53-ს შეადგენდა, წლეულს მათი რაოდენობა 32 -მდე შემცირდა.

აბორტებისგან განსხვავებით, წლეულს აბორტების რიცხვი 64 – დან 67 – მდე გაიზარდა.

ახალქალაქში შობადობა იზრდება