წელს ახალქალაქის რაიონში შობადობა გაიზარდა. 2020 წლის პირველ 9 თვეში ახალქალაქის რაიონში 254 ბავშვი დაიბადა: 149 ბიჭი და 106 გოგონა.

13 ბავშვი საკეისრო კვეთის გზით გაჩნდა.

დარეგისტრირებულია ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტის 76 შემთხვევა და მუცლის მოშლის- 64 შემთხვევა.

2020 წლის დასაწყისიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით ახალქალაქის რაიონში 3 ბავშვი მკვდარი დაიბადა.