ახალქალაქის რაიონის სოფელი ბუზავეთი სალოცავებით, ასევე “სურბ გრიგორ ლუსავორიჩ” ტაძრით გამოირჩევა. ათწლეულების განმავლობაში მიტოვებული ტაძრები დღითიდღე ნანგრევებად იქცევა.

სოფელ ბუზავეთის სალოცავების შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე.

სოფელ ბუზავეთის სალოცავები

ჰერმინე კარაპეტიან