ხალხმა კიდევ ორი ​​საცხოვრებელი სახლი დაწვა, ერთი მაშტოცის ქუჩაზე, მეორე კი ახალქალაქის სპორტსკოლის მახლობლად. ცოტა ხნით ადრე, მიასნიკიანისა და ლაბანდიანის ქუჩებზე მდებარე სახლებსაც წაუკიდეს ცეცხლი. აღსანიშნავია, რომ ოთხივე სახლი უკავშირდება სასტუმრო “არტსეკის” მფლობელს, რომელსაც პირველს წაუკიდეს ცეცხლი.

ადგილზე, ასევე იმყოფება სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი ბესიკ ამირანაშვილი.

pogrom5

pogrom6

pogrom7

pogrom9