“100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესისათვის” ხელისუფლების პროექტის ფარგლებში ეკონომიკის სამინისტრომ ახალქალაქში აუქციონზე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულები 6 მიწის ნაკვეთი გაიტანა.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტიდან აუქციონზე გამოტანილია 6 ობიექტი, ყველა მათგანი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთია.

Https://www.eauction.ge/ გვერდზე, აუქციონზე გამოტანილი ობიექტები შემდეგია:

1. სოფელი ლომატურცხი – მიწი ნაკვეთი 10 472კვ.მ, პირველადი ფასი 54 000 ლარი

2. სოფელი ვაჩიანი – მიწი ნაკვეთი 15 905კვ.მ, პირველადი ფასი 52 200 ლარი

3. სოფელი გოგაშენი – მიწი ნაკვეთი 25 056კვ.მ, პირველადი ფასი 56 700 ლარი

4. სოფელი აფნია – მიწი ნაკვეთი 29 110კვ.მ, პირველადი ფასი 79 200 ლარი

5. სოფელი კარწახი, მიწი ნაკვეთი 127 558კვ.მ, პირველადი ფასი 320 400 ლარი

6. სოფელი კარწახი, მიწი ნაკვეთი 93 040კვ.მ, პირველადი ფასი 335 700 ლარი

ობიექტები აუქციონზე გამოტანილია 8 ივლისს, აუქციონების ბოლო ვადა 6 აგვისტოა.