ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ „გარე გამოყენებისთვის დიოდური მონიტორის შესყიდვის უზრუნველყოფა/მონტაჟზე“ ტენდერი გამოაცხადა.

შეთავაზებების მიღების ბოლო ვადაა 7 ივნისი. შესყიდვის თანხა 29500 ლარია. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით, გარე დიოდური მონიტორი სიმაღლე უნდა იყოს 192 სმ/სიგრძე 352 სმ.

შეგახსენებთ, რომ 3 ნოემბერს, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის სააქტო დარბაზში „სამოქალაქო ბიუჯეტირება 2023“-ის ფარგლებში წარმოდგენილი იდეებიდან პრიორიტეტული პროექტის შესარჩევად მოქალაქეთა კენჭისყრა გაიმართა. არჩევანი 59-მა მოქალაქემ გააკეთა. ის, რომ ახალქალაქის მოსახლეობა საზოგადოებრივად არ არის აქტიური, კიდევ ერთხელ დადასტურდა მაშინ, როცა ახალქალაქის მერიაში პროექტების არჩევანი ჩატარდა, რომლებიც „საზოგადოების შესაძლებლობების გაფართოება სოციალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში თანაბარი და სრულფასოვანი მონაწილეობისთვის“ პროგრამის ფარგლებში რეალიზაციისთვის იქნა შეტანილი. მოქალაქეების უმეტესობა, რომლებიც 3 ნოემბერს მონაწილეობდნენ კენჭისყრაში, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მომუშავეები იყვნენ.

შედეგად ხმა მისცა 59-მა ადამიანმა, საიდანაც 44-მა ხმა „ახალქალაქის განვითარების ინტერაქტიულ ბილბორდს“, ხოლო 10-მა „საათს“ მისცა ხმა. 5 ბიულეტენი გაბათილდა.

შეგახსენებთ, რომ წარმოდგენილი 4 პროექტიდან კენჭისყრაზე არჩეულ იქნა ორი – „ინტერაქტიული ბილბორდი ახალქალაქის განვითარებისთვის“ და „საათი“. როგორც მერიაში აცხადებენ, აღნიშნული პროექტები ფინანსური, იურიდიული და ტექნიკური თვალსაზრისით საჭირო კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს.
გასული წლის აგვისტოდან ახალქალაქში განხორციელდა პროექტი „საზოგადოების შესაძლებლობების გაფართოება სოციალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში თანაბარი და სრულფასოვანი მონაწილეობისთვის“, რომლის ფარგლებშიც რიგით მოქალაქეებს მიეცათ საშუალება მონაწილეობა მიეღოთ მუნიციპალური ბიუჯეტირების პროცესში.

პროექტის მიხედვით, ქალაქ ახალქალაქში რეგისტრირებულ და/ან რეალურად მცხოვრებ საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეეძლო შეეთავაზებინა იდეა, რომელიც მიზნად ისახავდა მუნიციპალიტეტის ზოგადი კეთილმოწყობის განვითარებას. ინიციატივების ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს 30 000 ლარს.

Jnews-ი თანმიმდევრულად აკვირდებოდა პროექტის განხორციელების პროცესს. აღვნიშნავთ, რომ ინიციატივის მიზანია არა იმდენად პროექტების განხორციელება, რამდენადაც ადგილობრივ ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის კომუნიკაციის დამყარება და სამოქალაქო მონაწილეობა. თუმცა, ასეთი კომუნიკაცია ჯერ არ მომხდარა პროექტის არცერთ ეტაპზე. პროექტი თავიდანვე არ გამოცხადებულა ახალქალაქის ვებგვერდზე და ადგილობრივი თვითმმართველობების სოციალურ ქსელებში, ანუ მოქალაქეებს არ ჰქონდათ ამის გარკვევის შესაძლებლობა. გარდა ამისა, HEKS EPER-ისა და სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების მხარდაჭერის ცენტრის (SCCSF) წარმომადგენლებთან პოტენციური იდეების საჯარო განხილვისას, შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია ასევე არ გავრცელებულა მოსახლეობაში, ამიტომ მას ძირითადად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.