დღევანდელი დღიდან იწყება პედაგოგების, უფროსი სპეცპედაგოგებისა და ძირითადი პროფესიული უნარების საგნის გამოცდებზე რეგისტრაცია. გამოცდებზე რეგისტრაცია შესაძლებელია 3 აპრილიდან 15 აპრილის ჩათვლით, 18:00 საათამდე.

რეგისტრაცია ელექტრონულად ხდება მხოლოდ გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტრის სარეგისტრაციო გვერდზე: online.naec.ge.

რეგისტრაციის ინსტრუქციას შეგიძლიათ გაეცნოთ მითითებულ ბმულზე გადასვლით.

პროგრამებს შეგიძლიათ გაეცნოთ მითითებულ ბმულზე გადასვლით.

ყველა განმცხადებელს უფლება აქვს აირჩიოს მხოლოდ ერთი საგანი და, სურვილის შემთხვევაში, ასევე უფროსი სპეციალისტის მასწავლებლის გამოცდა და/ან ძირითადი პროფესიონალური უნარების გამოცდა.

უფროსი სპეცმასწავლებლის გამოცდაში მონაწილეობის უფლება აქვს როგორც არსებულ სპეცმასწავლებელს, რომელიც ნაწილდება მასწავლებლის მოწინავე მომზადებისა და კარიერული ზრდის სქემის მიხედვით, ასევე იმ პირს, ვისაც სურს, რომ სპეციალური მასწავლებელი გახდეს.

რეგისტრაციისას განმცხადებელმა უნდა მიუთითოს მხოლოდ:

– პირადი ნომერი,

– საკონტაქტო ტელეფონი,

– საგანი, რომელშიც მას გამოცდის ჩაბარება სურს,

– ქალაქი, სადაც გამოცდის ჩაბარება სურს.

პროგრამა არ მოგცემთ რეგისტრაციის დასრულების უფლებას, თუ არ გაქვთ 50 ლარიანი გამოცდის საფასური გადახდილი. ასევე შეგახსენებთ, რომ პრაქტიკოსი და პრაქტიკოსი სპეცმასწავლებლების რეგისტრაცია უფასოა.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენს სარეგისტრაციო ინფორმაციაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ რეგისტრაციის ვადის ამოწურვამდე.