28 მარტს, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მერიის დაქვემდებარებაში არსებული „ახალქალაქის სერვის ცენტრი“ არაკომერციული ორგანიზაციის ანგარიშგების მოსმენა გაიმართა. ორგანიზაციამ თავისი საქმიანობის, პრობლემებისა და მიღწევების შესახებ ანგარიში წარმოადგინა.

მოსმენისა და სიტუაციის ანალიზის შემდეგ შემუშავდება ინსტრუქციები და წინადადებები და გადაეგზავნება მერიას.

დირექტორმა, რსტაკიან მხითარმა, სერვის ცენტრის მუშაობაზე ისაუბრა. ახალქალაქის სერვის ცენტრი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 64 სოფლიდან ნარჩენების გატანის სფეროში 62 სოფელს ემსახურება. ნაგავი მხოლოდ სოფელ ბუზავეთიდან და თახჩადან არ გააქვთ. ყველა დანარჩენ სოფელში დამონტაჟებულია ნაგვის ურნები, რომლებსაც სერვის ცენტრი ემსახურება.

რსტაკიან მხითარის თქმით, მათ ნაგვის ურნები უკმარისობა აქვთ. რაზეც დეპუტატებმა უპასუხეს, რომ 2024 წლის ბიუჯეტში 100 ყუთის შესაძენად თანხა გამოიყო, ხოლო 2024 წლის ბიუჯეტში ბოლო ცვლილებისას კიდევ 100 ნაგვის ურნის შესაძენად კიდევ გამოყეს სახსრები. რსტაკიანმა აღნიშნა, რომ ჩვენს კლიმატურ პირობებში უფრო გამოსადეგია მეტალის ნაგვის ურნები, მიუხედავად იმისა, რომ ძვირია, უფრო გამძლეა.

სერვის ცენტრი 17 სოფელსა და ქალაქში ნაგვის შეგროვების სააბონენტო გადასახადს აგროვებს. ფიზიკურ პირებზე ნაგვის შეგროვების საფასური ერთ პერსონაზე 40 თეთრია, ხოლო იურიდიული ორგანიზაციებიდან ნაგვის შეგროვება 1 კუბურ მეტრზე 25 ლარი. ფიზიკური პირების გადასახადს 18 კონტროლიორი აგროვებს და ხელფასს იღებს შეგროვებული თანხის 30%-ს.

რსტაკიან მხითარმა აღნიშნა, რომ ყველა იურიდიულ ორგანიზაციას არ სურს მათთან ხელშეკრულების გაფორმება, მაგრამ ფიზიკურ პირებს, განსაკუთრებით ქალაქში, ნაგვის საფასურის გადახდა ბანკში სურთ.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021-2022 წლების საქმიანობის შესაბამისობის ანგარიშში მიუთითა, რომ სერვის ცენტრს სოფლებში ნარჩენების შეგროვების აბონენტების მონაცემთა ბაზა არ გააჩნია. სერვის ცენტრის დირექტორის, რსტაკიან მხითარის თქმით, ბაზის შექმნაზე უკვე მუშაობენ.

მან შესთავაზა, რომ ქალაქი ბილინგით (ეს არის ბიზნეს პროცესების კომპლექსი საბინაო და კომუნალური მომსახურების აღრიცხვის სისტემა) გადახდაზე გადავიდეს. ამისათვის უნდა შეიძინონ და დანერგონ ახალი სისტემა.

სერვის ცენტრი რამდენიმე სოფლის წყალმომარაგებითაც არის დაკავებული, ასევე ქალაქის კეთილმოწყობით, როგორც კი ამინდი გათბება, ქალაქში ხეების დარგვას აპირებენ.

სერვის ცენტრში არის 10 ერთეული სპეციალური ტექნიკა: ნაგვის მანქანა, გრეიდერი, ბობკატი, ვიშკა და სხვა. წელს ისინი კიდევ სამ ერთეულ ახალ ტექნიკას მიიღებენ.

დეპუტატებმა შესთავაზეს ორგანიზაციის წესდების შეცვლა, რათა შესაძლებელი იყოს სპეციალური ტექნიკის დაქირავება, რადგან მუნიციპალიტეტში ასეთი ტექნიკა არ არის და მოსახლეობაშია მოთხოვნადი. ეს ორგანიზაციას დამატებითი შემოსავლის მიღების საშუალებას მისცემს.

სერვის ცენტრში დასაქმებულია 63 სრულ განაკვეთზე მომუშავე, 1 შტატგარეშე და 18 კონტროლიორი. სერვის ცენტრს აქვს ერთი ვაკანტური პოზიცია.