კი­ევ­მა რუ­სე­თის დე­და­ქა­ლაქს სამი დრო­ნით შე­უ­ტია, ორი მათ­გა­ნი სა­ჰა­ე­რო თავ­დაც­ვის ძა­ლებ­მა ჩა­მო­აგ­დო, ერთი – რა­დი­ო­ე­ლექტრო­ნუ­ლი ბრძო­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით ჩა­ახ­შეს და ბიზ­ნეს ცენ­ტრ “მოს­კო­ვი-სი­ტის” ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ჩა­მო­ვარ­და, – ინ­ფორ­მა­ცი­ას რუ­სუ­ლი მე­დია თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტრო­ზე დაყ­რდნო­ბით ავ­რცე­ლებს.

“23 აგ­ვის­ტოს, ღა­მით, სა­ჰა­ე­რო თავ­დაც­ვის ძა­ლებ­მა აღ­კვე­თეს კი­ე­ვის რე­ჟი­მის მო­რი­გი მცდე­ლო­ბა, სამი უპი­ლო­ტო საფ­რე­ნი აპა­რა­ტით მოს­კოვ­ზე ტე­რო­რის­ტუ­ლი თავ­დას­ხმა გა­ნე­ხორ­ცი­ე­ლე­ბი­ნა. ორი უპი­ლო­ტო საფ­რე­ნი აპა­რა­ტი სა­ჰა­ე­რო თავ­დაც­ვამ გა­ა­ნად­გუ­რა, მე­სა­მე, რა­დი­ო­ე­ლექტრო­ნუ­ლი ბრძო­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით ჩა­ახ­შეს და კონ­ტრო­ლის და­კარ­გვის შემ­დეგ “მოს­კო­ვი-სი­ტის” კომ­პლექ­სის მშე­ნე­ბა­რე შე­ნო­ბას შე­ე­ჯა­ხა”, – აცხა­დე­ბენ უწყე­ბა­ში.