9 იანვარს 10:00 საათიდან საქართველოს მასშტაბით 2022-2023 სასწავლო წლის ეროვნული აკადემიური ოლიმპიადის მეორე ეტაპი დაიწყო. ახალქალაქში ოლიმპიადა მე-4 საჯარო სკოლაში იმართება – 9 იანვარს ქართული ენის ტესტირება ჩატარდა.

მეორე ტურში 1 000 მოსწავლე მონაწილეობს, რომლებმაც პირველი ტურის შედეგების მიხედვით თითოეულ საგანში საუკეთესო შედეგს მიაღწიეს.

ტესტირების მეორე ტურის საგნებია: ქართული ენა და ლიტერატურა, ქართული ენა არაქართული სკოლების მოსწავლეებისთვის, მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია და უცხო ენები.

ოლიმპიადის მეორე ტური ორ ეტაპად ტარდება: პირველ სესიაზე რეგისტრაცია 09:30 საათზე, ტესტირება კი 10:00 საათზე დაიწყო. მეორე სესიაზე რეგისტრაცია 14:30 საათზე, ტესტირება კი 15:00 საათზე დაიწყება.

13 იანვარს ოლიმპიადა სამ სესიად ჩატარდება:

• 10:00 საათზე – რუსული ენა

• 12:30 საათზე – გერმანული

• 15:00 საათზე – ფრანგული

რეგისტრაციისთვის სტუდენტი საგამოცდო ცენტრში დაწყებამდე ნახევარი საათით ადრე უნდა მივიდეს. რეგისტრაციისას კი სკოლის მიერ გაცემული მოწვევა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, პასპორტი ან ფოტომასალა უნდა წარმოადგინოს.

NAEC-ის თანახმად, ფინალურ ეტაპზე გასვლის უფლება იმ სტუდენტს ექნება, რომელიც შესაბამისი საგნის ტესტში მაქსიმალური ქულების მინიმუმ 50 პროცენტს დააგროვებს და შესაბამისი კლასისა და საგნის რეიტინგის 50 მონაწილეს შორის მოხვდება.

ტესტირების დროს სტუდენტს ეკრძალება:

• ტელეფონი ან სხვა ელექტრონული მოწყობილობა

• დამხმარე სახელმძღვანელოები, შენიშვნები, ფურცლები და ა.შ.

• მოლაპარაკება, ნებისმიერი სახის დახმარების გაცემა ან მიღება

• საგამოცდო ოთახიდან უნებართვო გასვლა (საგამოცდო ოთახიდან გასვლა შესაძლებელია მხოლოდ თანმხლებ პირთან ერთად)

• ტესტირებისას დასაშვებია წყლის ქონა პლასტმასის ბოთლში

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის პირველი ტური 2022 წლის 9 დეკემბერს დაიწყო.