საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური აცხადებს კონკურსს მანდატურის შესარჩევად. ახალქალაქის რაიონის 5 სკოლაში მანდატურის 9 ვაკანსიაა.

სამცხე-ჯავახეთში სავალდებულო ვაკანსიები შემდეგნაირად გადანაწილდა:

 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

ქალაქი ახალქალაქი: 1 ვაკანსია
სოფელი კუმურდო: 2 ვაკანსია
სოფელი კარტიკამი: 2 ვაკანსია
სოფელი ვაჩიანი: 2 ვაკანსია
სოფელი დილისკა: 2 ვაკანსია

 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

ქალაქი ნინოწმინდა: 1 ვაკანსია

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

ქალაქი ბაკურიანი: 2 ვაკანსია
ქ. ბორჯომი: 1 ვაკანსია
სოფელი წაღვერი: 1 ვაკანსია

 ასპინძის მუნიციპალიტეტი

ასპინძა: 2 ვაკანსია

მანდატურად შეიძლება დაინიშნოს პირი, რომელიც შემდეგ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს:

21 წლიდან არის საქართველოს აქტიური მოქალაქე.

არ აქვს სისხლის სამართლის ჩანაწერი

აქვს სრული ზოგადი განათლება – პროფესიული ან უმაღლესი განათლება

საუბრობს სახელმწიფო ენაზე

აქვს სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად შესაფერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა

ხელფასი: 875 ლარი

სურვილის შემთხვევაში გაგზავნეთ  საბუთები hr@mandaturi.gov.ge-ზე:

განცხადება, რომელიც შეგიძლიათ შეავსოთ მითითებულ საიტზე გადასვლით

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი

სამოტივაციო წერილი

უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების შემთხვევაში, პირმა უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტი (დიპლომი/სერთიფიკატი) რომელიც ნათარგმნი იქნება ქართულად და დამოწმებული ნოტარიულად.

განაცხადები მიიღება 2022 წლის 6-დან 15 სექტემბრამდე.

განაცხადის შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ ერთ ვაკანსიაზე.

დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

ლიდა ალმასიანი