2022 წლის აპრილ-ივნისისთვის ახალქალაქში ე.წ. „ჭკვიანმა კამერებმა“ სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლების მხრიდან 4234 დარღვევა დააფიქსირეს. შედეგად 158 240 ლარის ჯარიმა გადახდილია. Jnews-მა  2022 წლის მეორე კვარტალში ვიდეოჯარიმების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემები გააანალიზა.

აბსოლუტური უმრავლესობა – 4233 საქმე ეხება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, ხოლო 1 შემთხვევა გარემოს დაბინძურებას. ამგვარად, ახალქალაქში ერთი პირი “ნარჩენების მართვის კოდექსის” 31-ე მუხლის მე-3 ნაწილით მანქანიდან ნაგვის გადაყრისთვის დააჯარიმეს. ის 250 ლარით დაჯარიმდა, თუმცა 10 დღეზე ნაკლებ დროში გადაიხადა ჯარიმა და დამრღვევმა 20%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლა და 200 ლარი გადაიხადა.

  1. წლიური ტექნიკური ინსპექტირების შეუსრულებლობის გამო სულ  2614 მძღოლი დაჯარიმდა, აქედან 2600 ფიზიკური და 14 იურიდიული პირი.
  2. 1407 ადამიანი დაჯარიმდა ავტომობილის არასწორ ადგილას გაჩერებისთვის, ანუ “აკრძალულია გაჩერება” და ”აკრძალულია პარკინგი” ნიშნების მოთხოვნის დარღვევისთვის.
  3. 173 ადამიანი დაჯარიმდა უსაფრთხოების ღვედის არგაკეთების გამო.
  4. 20 მძღოლი კამერამ საჭესთან ტელეფონზე საუბრისას დააფიქსირა და თითოეული 30 ლარით დააჯარიმეს.
  5. 18-მა ადამიანმა დაარღვია საგზაო მოძრაობის წესები, ან წითელ შუქნიშანზე გადავიდა, ან აკრძალულ ადგილას, ან გაუსწრო არასწორ ადგილას, რისთვისაც 50 ლარით დაჯარიმდნენ. მათგან 9-მ ჯარიმა 10 დღეზე ნაკლებ დროში გადაიხადა და 20%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლა.
  6. კიდევ ერთი მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის დააჯარიმეს, რამაც საგანგებო მდგომარეობა შექმნა, დააჯარიმეს 200 ლარით, მაგრამ 10 დღის ვადის გასვლამდე გადახდით ბიუჯეტში 160 ლარი შეიტანა.

საინტერესოა, რომ 2022 წლის იანვარ-მარტში ახალქალაქში მხოლოდ 2 დარღვევა დაფიქსირდა.