წელს ახალქალაქის 5 საჯარო სკოლის 189 კურსდამთავრებულიდან 109 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა საქართველოს, რუსეთისა და სომხეთის უნივერსიტეტებში.

მაქსიმალური რაოდენობა – 72 კურსდამთავრებული – დარეგისტრირდა სწავლის გასაგრძელებლად საქართველოში, 41 – სომხეთში და 6 – რუსეთში.

ამრიგად:

No1 საჯარო სკოლას (თუმანიანის სახელობის) წლეულს 53 კურსდამთავრებული ჰყავს, მათგან 28 აბიტურიენტია. 18-მა აპლიკანტს სწავლის გაგრძელება სურს საქართველოს, 6-ს სომხეთის, 4-ს კი რუსულ უნივერსიტეტებში.

მე-2 საჯარო სკოლაში (რუსული) წლეულს 39 კურსდამთავრებულია, 23 აბიტურიენტი, მათგან 18-მა სომხეთის, ხოლო 5-მა საქართველოს უნივერსიტეტებს მიმართა.

მე-3 საჯარო სკოლაში (ჭავჭავაძის სახელობის) 20 კურსდამთავრებულია, მათგან 17 არის აბიტურიენტი, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დარეგისტრირდნენ.

მე-4 საჯარო სკოლა (დემირჩიანის შემდეგ) წლეულს 64-მა მოსწავლემ დაამთავრა. უმაღლეს სასწავლებლებში 43 კურსდამთავრებული დარეგისტრირდა, მათგან 15 სომხურ, 28 კი საქართველოს უნივერსიტეტებში.

მე-5 სკოლას (ყოფილი სკოლა-ინტერნატი) 13 კურსდამთავრებული ჰყავს, მათგან 8 აბიტურიენტია. რუსეთში 2-მა, სომხეთში – 2-მა, საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში – 4-მა შეიტანა განაცხადი.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტს წლეულს 610 კურსდამთავრებული ჰყავს, მათგან 189 ახალქალაქის საჯარო სკოლებს ამთავრებს, ხოლო 421 – სოფლის.