საქართველოში სკოლის მოსწავლეები გაივლიან დიაგნოსტიკურ ტესტს, რომელიც მათ დაეხმარებათ გაარკვიონ, რა პრობლემებია მათთვის მნიშვნელოვანი კოროვირუსის შემდეგ, ასევე შეიმუშავებენ პროგრამებსა და მეთოდებს, რათა სასკოლო განათლებაზე მეტი გავლენა იქონიონ. ტესტები შეფასდება არა ქულებით, არამედ კომენტარი-ანალიზით.

როგორც ექსპერტები განმარტავენ, დიაგნოსტიკური შეფასება არ იმოქმედებს აღწერილ შეფასებაზე, ის მხოლოდ განვითარების შეფასების ფუნქციას შეასრულებს, ასევე ეპიდემიით გამოწვეული საგანმანათლებლო დანაკარგებს შეისწავლის, რაც ხელს შეუწყობს სტუდენტების საგანმანათლებლო საჭიროებების გაანალიზებას, შესაბამისი ქმედებების დაგეგმვას, რათა ხელი შეუწყონ მათ პროგრესს.

დიაგნოსტიკურ შეფასებას ყველა მასწავლებელი ინდივიდუალურად ჩაატარებს IV-IX კლასის მოსწავლეებისთვის ყველა საგანში, გარდა საგნებისა „უცხო ენა“ და „კომპიუტერული ტექნოლოგია“.

რაც შეეხება ტესტების სომხურ ვერსიას, ისინი თარგმნის პროცესშია, მაგრამ ახალქალაქის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის დირექტორის, ტერეზა ჩივჩიანის თქმით, ისინი ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი და მიღების შემდეგ, ტესტირება ჩვენს რეგიონშიც დაიწყება.

სკოლები ტესტებს ელექტრონულად მიიღებენ და შემდეგ გადაწყვეტენ, როგორ ჩაატარონ ტესტირება. მატერიალურ-ტექნიკური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, სკოლას შეუძლია ტესტირების ჩატარება, როგორც ელექტრონულ, ასევე ქაღალდის ფორმატში.