ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, 2021 წლის 10 ნოემბრის ჩათვლით, ახალქალაქის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურმა 7 434 100 ლარის ღირებულების 99 სხვადასხვა სახის შესყიდვა განახორციელა. ტენდერების შედეგად 644 053.32 ლარი დაიზოგა.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 10 თვეზე ნაკლებ დროში 99 ტენდერი გამოცხადდა საქონლის შესყიდვაზე, ღონისძიებებსა და ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე. აქედან 74 შედგა, 25 კი სხვადასხვა მიზეზით ან გაუქმდა ან არ განხორციელდა.

2010 წლიდან მუნიციპალიტეტში ყველა სახელმწიფო შესყიდვა და სამუშაო ტენდერით ხორციელდება.

ჩატარებული 74 ტენდერიდან, შესყიდვების შედეგად, 11 ტენდერში შესყიდვის თანხა არ შემცირებულა. კერძოდ, არ შემცირებულა საწყისი თანხა სოფელ კარტიკამის წყალმომარაგების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის, სხვადასხვა ღონისძიებებისთვის სპორტსმენების ტრანსპორტირების ხარჯებისთვის, საინჟინრო ხარჯებისთვის, მოსწავლეებისა და საბავშვო ბაღის ბავშვების ტრანსპორტირებისთვის, რადიოსა და ტელევიზიისთვის, მერიის მუშაობისთვის, მაწანწალა ძაღლების დასაჭერად.

არის სამუშაოები, რომლებზეც ტენდერების რაოდენობა ნახევრად ან მეტად შემცირდა. თუ კომპანია გთავაზობთ სამუშაოს შესრულებას თავდაპირველ შეთავაზებაზე 20%-ით იაფად, მაშინ მან უნდა წარმოადგინოს ექსპერტის დასკვნა ამ სამუშაოს შესრულების შესაძლებლობის შესახებ.

საინჟინრო სამუშაოებზე ტენდერი საწყისი 45 000 ლარი  7 770 ლარამდე შემცირდა, ანუ დაახლოებით – 82,7%-ით.

25%-ით შემცირდა ტენდერი PPP-ის („სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა“) ფარგლებში სამ სამუშაოზე – სოფელ ვარევანში ხელოვნური ტბის რეაბილიტაცია, სოფელ ორჯაში სარწყავი არხებისა და ხიდის რეაბილიტაცია, სოფელ არაგვაში სარწყავი არხების გაწმენდა. 20%-ით შემცირდა PPP-ს ტენდერი – სოფლებში აზავრეთში, აბულში, მურჯახეთში, გომანში წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

სოფელ ბარალეთში კლუბის რეაბილიტაციის პროექტის შედგენაზე ტენდერის თანხა 50%-ით შემცირდა.

მიმდინარე წელს (10 ოქტომბრამდე) ტენდერების დრო და ზოგილი თანხა 644 053.32 ლარია – ანუ, ტენდერების მთლიანი თანხის 8.9%.  ეს თანხები ძირითადად სხვა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებისთვისაა მიმართული.