ხვალ, 11 ნოემბერს, 13:00 საათიდან 18:00 საათამდე, ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში ელექტროენერგა გაეთიშება.

დაგეგმილი სამუშაოების გამო, ელექტროენერგიოა გაითიშება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში: დილისკა, ვაჩიან, კუმურდო, სულდა კარწახ, დადეშ, ოკამი, ჩამდურა, კიროვაკან, ჩუნჩხა, გოგაშენ, მუჯახეთ, პტენა, ხავეთ, აზმანა, აფნია, ბოზალი, ქარცეფ, მიასნიკიან, დავნია.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის გარეშე 3561 აბონენტი დარჩება.

ნინოწმიონდაში დენის მიწოდება შეწყდება შემდეგ ქუჩებისათვის: თავისუფლების, ოვსეპიან, სპანდარიან, შაუმიან, პუშკინის, რუსთაველის, ჩარენცის, კამო, წერეთელი, აივაზოვსკი, საიათ-ნოვა, ტოლსტოის, დუმბაძის, მარჯანიშვილი, აბოვიან, გაია, ბაგრამიან, მიკოიან, მარუირ-სევაკ.

ნინოწმინდაში დენი გაითიშება 900 აბონენტებისთვის.