ახალქალაქში დასრულდა პროგრამა – “აირჩიე საუკეთესო მომავალი”, რომელიც მიზნად ისახავს ქალების მონაწილეობის გაზრდას პოლიტიკაში.

პროექტი განხორციელდა IFSED– ის მხარდაჭერით, რომლის მიზანი იყო ქალთა ჩართულობისა და აქტივობის გაზრდა არჩევნებში, არა მხოლოდ ხმის მიცემით, არამედ ქალებში მიღებული ცოდნის შესწავლა და სოფლის ქალებისთვის მიღებული ცოდნის გადაცემა.

ტრენინგების დროს განიხილებოდა ქალების როლი პოლიტიკაში, ასევე კონკრეტული საარჩევნო პროცესები, რომლის მეშვეობითაც მოქალაქეები საარჩევნო უბანზე მიდიან.

პროგრამის უპირველესი მიზანი იყო ქალთა მონაწილეობის გაზრდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მათი ლიდერობის უნარის გაძლიერება და ქალების ჩართულობა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მათ შორის არჩევნებში.

ერთ -ერთმა ორგანიზატორმა, დალი აღდგომელაძემ განაცხადა: ”ბევრმა ქალმა შეძლო წარმოედგინა თავისი ცოდნა, მათი აქტივობის დონე გარკვეულწილად გაიზარდა, მათ შესაძლებლობა მიეცათ თავიანთი ცოდნა გაეზიარებინათ სხვადასხვა სოფლის მოსახლეობისთვის.  პროგრამის ფარგლებში, პრობლემებს შორის იყო ეპიდემიის გამო  შეზღუდვები, ასევე ის, რომ სწავლის პერიოდი კარტოფილის მოსავლის აღებას დაემთხვა, ზოგჯერ ძნელი იყო ხალხის შეკრება შეხვედრის ჩასატარებლად.”.

ტრენერებს, რომლებიც პროგრამაში მონაწილეობდნენ და გაიარეს გადამზადება,  სერთიფიკატები და საჩუქრები გადაეცათ.