სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, საქართველოში 2020 წელს დაითესა 101,2 ათასი ტონა ხორბალი, რაც 0,6% -ით მეტია, ვიდრე 2019 წელს.

წინა წელთან შედარებით მთლიანი მოსავლიანობის ზრდის მიუხედავად, ხორბლისა და ქერის საშუალო მოსავლიანობა შემცირდა, ხოლო სიმინდის, კარტოფილისა და ბოსტნეულის მოსავლიანობა გაიზარდა.

კერძოდ, სტატისტიკის თანახმად, 2020 წელს საქართველოში ხორბლის მოსავლიანობამ ჰექტარზე 2.2 ტონა შეადგინა.

ხორბლის მოსავლიანობის მაჩვენებელი წლიდან წლამდე იცვლება. მაგალითად, 2016 წელს საქართველოში 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე ხორბლის მოსავლიანობამ შეადგინა 2,6 ტონა, 2017 წელს – 2,2 ტონა, 2018 წელს – 2,5, ხოლო 2020 წლის მაჩვენებელი კვლავ ყველაზე დაბალ დონეზე იყო ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.

რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით საქართველო 1 ჰექტარზე ხორბლის მოსავლიანობით ბოლო ადგილზეა. აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, უკრაინაში ჰექტარზე ხორბლის საშუალო მოსავლიანობა 4 ტონაა, ხოლო რუსეთში, სომხეთში, აზერბაიჯანსა და თურქეთში – 3 ტონა.ბ გნ