ბოლო წლებში აქტუალური გახდა მასწავლებელთა 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო გადამზადების პროგრამა, რაც წლის განმავლობაში საკმარისი რაოდენობის კრედიტების დაგროვებით უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მოპოვების საშუალებას იძლევა. პროგრამა მოიცავს სხვადასხვა საგანმანათლებლო კომპონენტებს.

60 კრედიტიანი მასწავლებლის გადამზადების პროგრამის შინაარსი ითვალისწინებს ინდუსტრიის მოთხოვნებს, როგორიცაა:

  • საგანმანათლებლო მასწავლებელთა მომზადების პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების ხელშეწყობა, რომელიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო საგანმანათლებლო მოთხოვნებს,
  • მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებული შესანიშნავი თვისებების მქონე მასწავლებლების გადამზადება,
  • მასწავლებელთა განათლების პროგრამებში მაქსიმალური მოქნილობის უზრუნველყოფა,
  • სტუდენტზე ორიენტირებული გადამზადების პროგრამის შექმნის უზრუნველყოფა,
  • აღნიშნულ საგანმანათლებლო პროგრამებში განათლებისა და სწავლების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა.

მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამა მოიცავს 60 კრედიტს და ისწავლება არანაკლებ 1 სასწავლო წლის განმავლობაში.

მინა შირინიანმა ახალქალაქის რაიონის სოფელ ბავრადანა. მასწავლებელთა გადამზადების საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ რომ გაიგო, გადაწყვიტა ამ მიმართულებით გაეგრძელებინა სწავლა და უფროსი მასწავლებლის სტატუსი მოეპოვებინა.

Jnews-თან საუბარში მინამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სტუდენტური ცხოვრების დასაწყისში ბევრი სირთულე ჰქონდა, რასაც თითქმის ყველა სტუდენტი აწყდება, რადგან სახელმწიფო ენას კარგად არ ფლობს.

„ჩემი პროფესიული არჩევანი ბავშვობიდან გავაკეთე, ყოველთვის მაინტერესებდა უცხო ენები. მე მჯერა, რომ სხვადასხვა ენის ცოდნა ადამიანს უფრო დიდ შესაძლებლობებს აძლევს. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ გადავწყვიტე მონაწილეობა მიმეღო მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამაში უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მოსაპოვებლად. დარწმუნებული ვარ, ეს პროგრამა დამეხმარება გავეცნო ბავშვებთან მუშაობის ნიუანსებს“.

მინას თქმით, მასწავლებელთა გადამზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა სიღრმისეული პედაგოგიკის, ზოგადი და განვითარების ფსიქოლოგიის სწავლის შესაძლებლობას იძლევა, ასევე ბავშვებთან მუშაობის მეთოდებს.

„პროგრამის ერთ-ერთი დადებითი მხარე ის არის, რომ მისი ბენეფიციარები არიან არა მხოლოდ უნივერსიტეტი ახლად დამთავრებული სტუდენტები, არამედ მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პედაგოგები. მათთან ყოველდღიური კომუნიკაცია შესაძლებლობას იძლევა ერთობლივად გავაანალიზოთ განათლების სისტემაში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“.

mina 1

მისი თქმით, პროგრამის ბენეფიციარების დატვირთული გრაფიკის გამო, მეცადინეობები საღამოს ტარდება. ისინი არ კითხულობენ ლიტერატურას, არამედ ასრულებენ ჯგუფურ მუშაობას, აანალიზებენ სიტუაციებს და პრაქტიკაში იყენებენ თეორიულ ცოდნას.

დიდი ყურადღება ეთმობა კოდექსის იმ ნაწილს, რომელიც ეხება განათლებას, სიღრმისეულად არის შესწავლილი სტატიები, რომლებიც ეხება მასწავლებელთა და მოსწავლეთა უფლებებსა და მოვალეობებს.

მინა ყვება, რომ ერთი წლის განმავლობაში მასწავლებელთა განათლების 60 კრედიტიანი პროგრამის სტუდენტები ღრმად სწავლობენ სხვადასხვა ემოციურ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვების ქცევით გამოვლინებებს და მათთან მუშაობას.

„საფუძვლიანად ვსწავლობთ ინკლუზიურ განათლებას, მეორე სემესტრიდან გვეძლევა შესაძლებლობა გავიაროთ სტაჟირება სხვადასხვა სკოლაში და ვიმუშაოთ უშუალოდ ბავშვებთან. ეს არის ის მნიშვნელოვანი ელემენტები, რომლებიც უნდა დაინერგოს, განსაკუთრებით რაიონულ სკოლებში. ვფიქრობ, ეს ხელს უწყობს სკოლებში განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას და მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას. ამ პროგრამაში ჩვენი საბოლოო მიზანია აღვზარდოთ ჰარმონიული ინდივიდები, განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციოთ 4 კომპონენტს, კერძოდ: ინტელექტუალურ, მორალურ, ესთეტიკურ და სწორ სამუშაო აღზრდას“.