საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემებით, 1 იანვრიდან 30 ივნისის ჩათვლით, ქვეყანაში ქურდული კრიმინალური საზოგადოების საქმიანობასთან დაკავშირებული 18 დანაშაული დაფიქსირდა, მათგან 10 გახსნილია.

ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ 2005 წლის 20 დეკემბრის კანონით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსს დაემატა 223-1 მუხლი „ქურდული თემის წევრობა, „კანონიერი ქურდი“, რომლის მიხედვითაც ქურდული თემის წევრობაა. ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 7-დან 10 წლამდე ჯარიმით ან მის გარეშე, ხოლო პირის ყოფნა „კანონიერი ქურდის“ პოზიციაზე – თავისუფლების აღკვეთით ვადით 9-დან 15 წლამდე ჯარიმით ან მის გარეშე.

მასალების მიხედვით, 2023 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში „ქურდული სამყაროს“ წევრობის ფაქტზე 11 სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, აქედან ორი „კანონიერი ქურდების“ წინააღმდეგ, მხოლოდ 3 ითვლება გახსნილად. ასევე, სამი სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა „ქურდული სამყაროს“ წევრის მიმართ, ორი გახსნილია, ოთხი კი – მისი მხარდაჭერისთვის, ოთხივე გახსნილია.

კანონიერი ქურდები – არის სსრკ-სთვის დამახასიათებელი ფენომენი კრიმინალურ სამყაროში, რომელსაც ანალოგი არ აქვს მსოფლიო კრიმინალურ პრაქტიკაში, ჩამოყალიბდა 1930-იან წლებში და ხასიათდება კრიმინალური ტრადიციების მკაცრი კოდექსის არსებობით, ასევე საიდუმლოების განსაკუთრებული დონით. ამ სტატუსის მიღება შესაძლებელია რამდენიმე მოქმედი კანონიერი ქურდის რეკომენდაციით „გვირგვინის“ ცერემონიაზე.