2023 წლის აპრილ-ივნისში საქართველოში საგამოძიებო იზოლატორებში 4182 ადამიანი იმყოფებოდა, მათგან უმეტესობა, კერძოდ, 2766 პირი სისხლის სამართლის დანაშაულის ბრალდებით, 1415 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ბრალდებით და 1 მიგრანტი. მონაცემები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან არის გავრცელებული.

Jnews-მა შეეცადა გაერკვია, 4182 ადამიანი რა დანაშაულის ბრალდებით იმყოფება ციხეში.

სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებულთა საერთო რაოდენობის უმრავლესობა – 774 პირი დააკავეს და საგამოძიებო იზოლატორში მოათავსეს ნარკოდანაშაულის გამო, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლით, ანუ ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება“.

ანტირეიტინგში შემდეგია „ოჯახური ძალადობა“, ამ დანაშაულის ბრალდებით საგამოძიებო იზოლატორში 322 ადამიანი იჯდა. ქურდობის ბრალდებით 200-მდე ადამიანი (196) დროებით პატიმრობაში იმყოფება. 100-ზე მეტი ადამიანი დააპატიმრეს ისეთი დანაშაულისთვის, როგორიცაა: „ძალადობა“, ოჯახში ძალადობის მუქარა.

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ბრალდებით, ნასვამ მდგომარეობაში მართვისა და სხვა დარღვევების გამო ციხეში 327 ადამიანი იმყოფება. 656 მსჯავრდებულია საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისთვის, მათ შორის წვრილმანი ხულიგნობის, თამბაქოს მოხმარების წესების დარღვევის, ვანდალიზმის, პროსტიტუციის, მოზარდების მიმართ არასათანადო ქცევისთვის და ა.შ.
პოლიციისა და სხვა სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ დაუმორჩილებლობისთვის 351 პირი დააკავეს.

საგამოძიებო იზოლატორში 4100 ადამიანი მამაკაცია, ხოლო 82 ქალი. დაკავებულთა უმეტესობა 25-44 ასაკობრივ ჯგუფს მიეკუთვნება – 2577 ადამიანი. სულ 269 ადამიანი – უცხო ქვეყნის მოქალაქეები.