პირველი ნოემბრიდან, სამედიცინო დაწესებულებებში, მომსახურების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) დაფინანსების ახალი მოდელი ამოქმედებს.

DRG, მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში, დაფინანსების ფართოდ აპრობირებული მოდელია, რომლითაც ავტომატურად გამოითვლება ის სამართლიანი ფასი, რასაც სამინისტრო მოქალაქეების ხარისხიანი მკურნალობისთვის გადაიხდის.

DRG სისტემის დანერგვის შემდეგ, სამედიცინო მომსახურების მიღებისას, პაციენტს, დამატებითი ხარჯების გაწევა აღარ მოუწევს და მხოლოდ იმ თანხას გადაიხდის, რასაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში თანაგადახდის წილი ითვალისწინებს.

ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ილია ღუდუშაური განმარტავს, რომ DRG-ის პრინციპით პაციენტს უნაზღაურდება დაფინანსება დიაგნოზის მიხედვით.

„კონკრეტულ დიაგნოზზე არის განსაზღვრული კონკრეტული ტარიფი და არ აქვს მნიშვნელობა, პაციენტს გამოსაჯანმრთელებლად რა ჩარევა სჭირდება – ოპერაცია, რეანიმაცია თუ სხვ. ყველა ეს ჩარევა უნდა გაკეთდეს პაციენტისთვის უფასოდ და სახელმწიფო კლინიკას თანხას გადაუხდის დიაგნოზის მიხედვით. იცვლება მხოლოდ გადახდის პრინციპი, ანუ ურთიერთობა კლინიკებსა და სახელმწიფოს შორის.

თუ დღემდე კლინიკას შეეძლო პაციენტისთვის მოეთხოვა საყოველთაო დაზღვევის პრინციპით დაშვებული თანადაფინანსების გარდა დამატებით ვიპ ოთახის, უკეთესი სერვისის თუ ექიმის ჰონორარის დაფინანსება, პირველი ნოემბრიდან ამის მოთხოვნის უფლება კლინიკას აღარ ექნება“, – ამბობს ილია ღუდუშაური.

„DRG მეთოდით დაფინანსების მექანიზმი სრულად გამორიცხავს ერთი და იგივე ჩარევაზე სხვადასხვა კლინიკაში განსხვავებულ ფასს. ეს მექანიზმი უზრუნველყოფს იმას, რომ ერთი და იგივე სერვისზე, ქვეყნის მასშტაბით, ყველა კლინიკაში იქნება ერთნაირი ფასი და პაციენტებიც თანადგადახდის თანხას გადაიხდიან თანაბარი პრინციპით“, – ამბობს ჯანდაცვის სამინისტროს პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკა ადამია.

„DRG მეთოდი პირველად ამერიკაში 1983 წელს დანერგეს, – ამბობს მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ჯანდაცვის პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი თენგიზ ვერულავა, – ეს მეთოდი შეიქმნა იმისათვის, რომ მოეხდინათ დიაგნოზების განფასება. მედიცინაში ყველა დაავადება არის უნიკალური, ყველა პაცინეტს თავისებურად აქვს ესა თუ ის დაავადება და ამიტომ, მედიცინაში ჭირს ხოლმე მისი განფასება.

ამერიკელებმა გამოიგონეს დიაგნოზების ჯგუფებში გაერთიანება. დავუშვათ, სასუნთქი სისტემის დაავადებები ერთად იქნება, სხვა სისტემის დაავადებები კიდევ ერთად და მოხდება საშუალო ფასის დადება ამ უამრავ უნიკალურ დიაგნოზებს შორის.

აქამდე სახელმწიფო იხდიდა დიაგნოზების ფასებს, მაგრამ რადგანაც სხვადასხვა საავადმყოფოში დიაგნოზებს სხვადასხვანაირად მკურნალობდნენ, ამიტომ სახელმწიფოს მიერ გადახდილს ამატებდნენ თანაგადახდის სახით გარკვეულ თანხას, რომელიც პაციენტს უნდა გადაეხადა. ხშირად ეს იწვევდა უკმაყოფილებას პაციენტების მხრიდან და ზრდიდა მათ პირად ხარჯებს.

ახლა იქნება ასეთნაირად – სახელმწიფო განაფასებს ამ დიაგნოზს, დაავადებას და ამ ფასს გადაუხდის საავადმყოფოს. თუ ამ დიაგნოზზე ოფიციალური თანაგადახდა არ არის დაწესებული, მაშინ პაციენტი თანხას არ გადაიხდის“.

ამ ეტაპზე DRG სისტემა არ გავრცელდება შემდეგ სამედიცინო მომსახურებაზე:

  • გეგმური და გადაუდებელი ამბულატორია;
  • ნეონატალური ასაკის (ნეონატალურ ასაკში დაწყებული) ინტენსიური მოვლა/მკურნალობა;
  • გულის თანდაყოლილი მანკების მკურნალობა;
  • მშობიარობა / საკეისრო კვეთა;
  • ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია და სხივური თერაპია და მასთან დაკავშირებული გამოკვლევები და მედიკამენტები;
  • კომბუსტიოლოგია;
  • თრომბოლიზისი და თრომბექტომია, ინსულტის შემთხვევაში;
  • სხვა მაღალტექნოლოგიური სამედიცო მომსახურება.