ახალქალაქის მუნიციპალიტეტმა სახელმწიფო ფონდიდან 2 000 000 ლარი მიიღო, რომლის დახარჯვა მერიამ ოთხ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე გადაწყვიტა. 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხას წლეულს უკვე მეორედ იღებს. თანხა პირველად 3 2 88 290 ლარი იყო. ეს თანხა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოზე დაიხარჯა. პროექტების განსახორციელებლად მიღებული მეორე ტრანში 2 000 000 ლარია. მუნიციპალიტეტი ამ თანხას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 384 706 ლარს დაამატებს და შემდეგ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე დახარჯავს.

  1. სოფელ ლომატურცხიდან სოფელ ბურნაშეთის სკოლამდე გზის რეაბილიტაცია, ჯამური თანხა შეადგენს 492 180 ლარს, საიდანაც 467 571 ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა, 24 609 ლარი – ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.
  2. სოფელ ხანდოში სოფელ ვარევანის სკოლამდე გზის რეაბილიტაცია. პროექტის ჯამური მოცულობა შეადგენს 496 908 ლარს, საიდანაც 472 063 ლარი სახელმწიფო სახსრების ნაწილია, 24 845 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტის.
  3. აბული-კარტიკამის გზის რეაბილიტაცია (ბეტონირება), პროექტის ღირებულება 697 366 ლარია, საიდანაც 527 365 ლარი სახელმწიფო ფონდის შენატანია, 170 001 ლარი კი ადგილობრივი ბიუჯეტის.
  4. ქარცეფი-აფნია გზის რეაბილიტაცია (ვარძიის კანიონამდე), პროექტის ღირებულება 698 252 ლარი, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 533 001 ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან -165 251.