2013 წლიდან საქართველოში საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა ოქმედებს, რომლის მიზანია სამედიცინო მომსახურება ხელმისაწვდომი გახდეს იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც ჯანმრთელობის დაზღვევა არ აქვთ.

Jnews-ი შეეცადა გაერკვია, იციან თუ არა ახალქალაქის მცხოვრებლებმა პროგრამის შესახებ, რომელიც სამედიცინო მომსახურების სუბსიდირებას ახდენს და იღებენ თუ არა ამ მომსახურებას უსასყიდლოდ ან სახელმწიფოს მხრიდან ნაწილობრივ დაფინანსებით. ამ თემაზე ახალქალაქის რეფერალური საავადმყოფოს მენეჯერ ალექსანდრე თოროიანს ვესაუბრეთ. მისი თქმით, ბევრი ცდება, როცა ფიქრობს, რომ უმეტესობამ არ იცის იმ მომსახურებების შესახებ, რომლებსაც სახელმწიფო დაფინანსება აქვთ, ბევრი მოქალაქე სარგებლობს ამ შესაძლებლობით.

„სამედიცინო დახმარებაზე მიმართვისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ პაციენტს ეძლევა ინფორმაცია სახელმწიფო პროგრამიდან დაფინანსების ოდენობის შესახებ. ჩვენ არაერთხელ ვაცხადებთ პროგრამებს და აქციებს ჩვენს საავადმყოფოში, რათა ხალხი ინფორმირებული იყოს“, – ამბობს ახალქალაქის საავადმყოფოს მენეჯერი.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ „საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას“ აქვს დიფერენცირებული პაკეტები, განსხვავებული ჯგუფები და დაფინანსების პირობები.

►სოციალურად დაუცველები, პენსიონერები, 0-6 წლის ბავშვები, მასწავლებლები, სტუდენტები, იძულებით გადაადგილებული პირები, შშმ პირები.

• უცვლელი რჩება „საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით“ გათვალისწინებული მიზნობრივი, სპეციალური სერვისების მოცულობა.

• დამატებითი კერძო სადაზღვევო პაკეტით სარგებლობის უფლება შეზღუდული არ არის.

► 6-დან 18 წლამდე მოქალაქეები და მოზარდები, რომლებსაც აქვთ 70 000-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა.

• შენარჩუნებულია „საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის“ ძირითადი პაკეტი.

• დამატებითი კერძო სადაზღვევო პაკეტით სარგებლობის უფლება შეზღუდული არ არის.

►1000 ლარზე ნაკლები თვიური შემოსავლის მქონე მოქალაქეები, არარეგულარული შემოსავლის მქონე თვითდასაქმებული მოქალაქეები.

• ისინი შეზღუდულ “უნივერსალური ჯანმრთელობის პროგრამის” პაკეტზე არიან

• სასწრაფო დახმარების დაფინანსება შენარჩუნებულია კერძო დაზღვევით.

შენარჩუნებულია ონკოლოგიის (ქიმიო, ჰორმონო და სხივური თერაპია) და მშობიარობის/საკეისრო კვეთის დაფინანსება.

►საშუალო შემოსავლის მქონე მოქალაქეები – თვიური შემოსავალი 1000 ლარზე მეტია, წლიური შემოსავალი კი 40 000 ლარს არ აღემატება.

• არიან შეზღუდული საჯარო განათლების პროგრამის პაკეტზე ან კერძო დაზღვევის პაკეტზე.

• შენარჩუნებულია ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა (ქიმიოთერაპია და ჰორმონალური თერაპია). მშობიარობა/საკეისრო კვეთა დაფინანსებულია

►საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობას ვეღარ შეძლებენ მოქალაქეები, რომელთა წლიური შემოსავალი 40 000 ლარს აღემატება.

მშობიარობა/საკეისრო კვეთის დაფინანსება პროგრამის ფარგლებში შენარჩუნებულია ყველა მოქალაქისთვის.

ყველა მოქალაქეს შეეძლება ჯანდაცვის სამინისტროს სხვა სახელმწიფო პროგრამებით სრულად ისარგებლოს.

ეროვნული დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში მომსახურების სფერო განისაზღვრება ინდივიდუალური მონაცემებით და არა ოჯახის შემოსავლით.

100 000-მდე რეიტინგის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული მოქალაქეებისთვის ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტები დაფინანსდება.

“საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას” შეგიძლიათ მითითებულ ბმულზე   გაეცნოთ.