„ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის“ მიხედვით, რომელიც საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობის, მოქალაქეების წინაშე ანგარიშვალდებულებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობას იკვლევს, ახალქალაქმა პოზიციები 12%-ით გაიუმჯობესა და 49-ე ადგილს იკავებს, ხოლო ნინოწმინდა, პირიქით, 2%-ით გაუარესდა და ბოლო -63-ე ადგილს იკავებს.

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI), არასამთავრობო ორგანიზაცია – საკონსულტაციო და ტრენინგის ცენტრთან და მართვის სისტემების განვითარების ცენტრთან ერთად, ჩაატარა კვლევა და გაარკვია საქართველოში ადგილობრივი ხელისუფლების გამჭვირვალობის, მოქალაქეების წინაშე ანგარიშვალდებულებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობაში მოსახლეობის ხარისხი. კვლევაში  7 რეგიონული ორგანიზაციის 19 ექსპერტი მონაწილეობდა. სულ გამოიკითხა 64 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.

გამჭვირვალობაზე მუნიციპალიტეტები შეფასება ორ წელიწადში ერთხელ ხორციელდება. მუნიციპალიტეტების მუშაობა ბოლოს 2019 და 2021 წლებში, წინასაარჩევნოდ შეფასდა.

მუნიციპალიტეტები ფასდება 101 კრიტერიუმით, სამ თემატურ ბლოკად: 1. საჯარო ინფორმაცია, 2. ელექტრონული მმართველობა, 3. მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება.

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტმა 100%-დან 18% მიიღო, ხოლო მაჩვენებელი 12%-ით გააუმჯობესა. 2019 წლის შეფასებაში მუნიციპალიტეტმა 6% დააგროვა. ბოლო ინდექსით, ახალქალაქი 49-ე ადგილზე იყო, იქ, ისევე, როგორც 2019 წელს, ბოლო – 64-ე იყო.

ანგარიშის მიხედვით, მერიამ 17% , საკრებულომ კი, 18% მიიღო.

განვიხილოთ რამდენიმე კონკრეტული მაჩვენებელი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობის მუშაობის შესწავლიდან. განყოფილებაში – „საჯარო ინფორმაცია“, საერთო ქულა იყო 19%.

 • კატეგორიამ „ზოგადი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესახებ“ დააგროვა 52%
 • ბიუჯეტის ინფორმაციის კატეგორია – 43%. ამ კატეგორიაში „კორექტირების“ ქვეგანყოფილება შეფასებულია 100%-ით, მაგრამ აუდიტის ანგარიშის დეტალები, სარეზერვო ფონდის ხარჯვა და ხაზი გამოყოფილი კაპიტალის გადარიცხვის სახსრებზე შეფასებულია – 0%
 • კატეგორია – “ინფორმაცია პერსონალის შესახებ” – 30%. ამ კატეგორიაში ვაკანსიების შესახებ ინფორმაცია ფასდება 100%-ით, მაგრამ 0%-ით არის შეფასებული მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული კონკურსების შედეგები, ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში მომუშავე პირების შესახებ, ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი ფუნქციების შესახებ, მოქმედი წესების განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტები, კონკურსი და შედეგების გასაჩივრება.
 • კატეგორია – “შეხვედრის ოქმი” – 17%. ამ კატეგორიაში ქვეპუნქტები, კომისიის სხდომის ოქმები, ბიურო და საერთო კრების ოქმები შეფასებულია – 0%-ით.
 • კატეგორია – “ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ მართული იურიდიული და ფიზიკური ორგანიზაციების შესახებ” – 15%. მაგრამ 0% -ით არის შეფასებული ქვესექციები: იურიდიული პირების აქტივობა და ფინანსური ანგარიში, ინფორმაცია იურიდიული პირების შესყიდვების შესახებ და იურიდიული პირების აუდიტის დასკვნა.
 • კატეგორიები “საჯარო ინფორმაცია”, “შესყიდვა”, “ქონებრივი ინფორმაცია”, “ადმინისტრაციული ხარჯები”, “აქტები” და “განჩინებები” შეფასებულია 0%-ით.

„ელექტრონული მმართველობის“ ბლოკი შეფასებულია 13%-ით.

 • კატეგორია “ინფორმაცია პეტიციებში, შეხვედრებში, ფორუმებში მონაწილეობის შესახებ” – 10%. ამ კატეგორიაში მერთან შექმნილი მრჩეველთა საბჭოს მუშაობა შეფასებულია 100%-ით.
 • კატეგორია “ელექტრონული მონაწილეობა” – 6%. ამ კატეგორიაში ქვეგანყოფილება – „ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კომუნიკაცია“ შეფასებულია 100%-ით. დარჩენილი სექციები: “ონლაინ გამოკითხვა”, “საჯარო ინფორმაციის ონლაინ მოთხოვნა”, “ბიუჯეტის დაგეგმვა”, “შეხვედრის პირდაპირი ტრანსლაცია”, “სამოქალაქო ინიციატივა”, “SMS ფოსტა”, “ონლაინ გადახდა” – ყველა შეფასებული 0%-ით.
 • კატეგორია „მუნიციპალიტეტის სოციალური ქსელები“ ​​40%-ით არის შეფასებული. ამ კატეგორიაში, განყოფილება „სოციალურ ქსელებში კომენტარების დატოვების შესაძლებლობა“ შეფასებულია 100%-ით, მაგრამ ქვეგანყოფილება „სოციალური ქსელის მისამართები“ შეფასებულია 0%-ით.
 • კატეგორია – “ტექნიკური აღწერა” შეფასებულია – 9%-ით.

მესამე ბლოკი „მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება“ შეფასებულია 20%-ით.

 • მოქალაქეების მონაწილეობის კატეგორია შეფასებულია 24%-ით, სადაც “რეკომენდაცია”, “მრჩეველთა საბჭოს ინიციატივები” შეფასებულია 100%-ით.
 • „ანგარიშვალდებულება“ შეფასებულია 11%-ით. ამ კატეგორიაში ქვეპუნქტები „მერის საქმიანობის ანგარიში“, „ანგარიში საკრებულოს წევრების საქმიანობის შესახებ“ ფასდება 0%-ით.

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტმა, „ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის“ ანგარიშის მიხედვით, მაჩვენებელი 2%-ით გააუარესა, მხოლოდ 5% მოიპოვა და 63-ე ადგილზე გადავიდა. ცალ-ცალკე მერიამ 4% მოიპოვა, საკრებულომ 6%.

ასპინძამ მაჩვენებელი 1%-ით შეამცირა და 6% მოაგროვა. მერიას 6%, საკრებულოს 6%. ასპინძის მუნიციპალიტეტი 61-ე ადგილზეა.

ახალციხემ მაჩვენებლები 31%-ით გააუმჯობესა და მე-19 ადგილს იკავებს. მერიას – 31%, საკრებულოს – 32%.

„ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსში“ პირველ ადგილს ფოთი 70%-ით იკავებს.

ბოლო, 64-ე ადგილზეა ადიგენის მუნიციპალიტეტი 4%-ით.

ბათუმი, რომელიც ბოლო შეფასებით პირველი იყო 61%-ით, ამჯერად მე-7 ადგილს იკავებს 49%-ით.