საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ბოლო დროს მიიღო ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც ის მასწავლებლები (ქართულენოვანი სკოლების), რომლებმაც გამოცდები ჩააბარეს, მაგრამ არ აქვთ უფროსი მასწავლებლის სტატუსი, 2022 წლიდან უფროსი მასწავლებლები გახდებიან, მაგრამ ეს წესი არ ვრცელდება არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლებზე. შესაბამისად, როგორც ახალქალაქის, ისე სოფლის სკოლების პედაგოგები აღნიშნულ გადაწყვეტილებას დისკრიმინაციულს უწოდებენ და აპროტესტებენ.

ახალქალაქის ერთ-ერთი სკოლის მასწავლებელი, რომელმაც პროფესიულ გამოცდაზე 10 ქულა და ზოგად უნარებში 7 ქულა მიიღო, სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას მკაცრად აკრიტიკებს. სკოლაში თითქმის 20 წელია მუშაობს.

„17 ქულა მაქვს, ქართული ენის მასწავლებლებიც კი ვერ იღებენ ასეთ მაღალ შეფასებას საგნის გამოცდაზე. ამას დავამატებ სკოლის ქულებს, მე ვმუშაობდი ინკლუზიურ ბავშვთან და 2,5 ქულა მქონდა. ყველაზე შეურაცხმყოფელი ის არის, რომ როცა ეს ქულები შევიდა სისტემაში, ტექნიკური პრობლემების გამო 1 ქულად გადაიქცა, ამიტომ 18 ქულა მაქვს და უფროსი მასწავლებლის სტატუსისთვის 19 ქულაა საჭირო“, – ამბობს მასწავლებელი.

ყოველივე ამის საფუძველზე მან განათლების მინისტრს წერილი გაუგზავნა, რაზედაც მიიღო პასუხი: ან თითოეულ საგანში უნდა ჰქონდეს 10 ქულა, ან ქართული ენის B1 დონის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი და გაიაროს გრძელვადიანი ტრენინგი.

„ჩვენ გვინდა, რომ თანასწორობა იყოს ჩვენსა და ქართული ენის მასწავლებლებს შორის. ვინაიდან ქართულენოვანი პრაქტიკოსი მასწავლებლები 2022 წლიდან დაუყოვნებლივ მიიღებენ უფროსი მასწავლებლის სტატუსს. ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩვენ და მათ შორის განსხვავებას აჩვენებს. საქართველოს თუ აქვს ერთი კანონი, ერთი სამინისტრო და ერთი მინისტრი, რატომ უნდა გავრცელდეს ეს კანონი ქართულენოვანი სწავლების სკოლებზე, მაგრამ არა სომხურენოვან სკოლებზე? “- აცხადებს მასწავლებელი.

მისი თქმით, ქართული ენა იცის იმდენად, რამდენიც საჭიროა და 7 ქულა აიღო ქართულში ჩატარებული ზოგადი უნარების გამოცდაზე.

„ახლა რომ ამბობენ, გრძელვადიანი ტრენინგი  უნდა გაიაროთო, ეს იგივე ზოგადი უნარებია, რატომ უნდა გავიარო ერთი და იგივე ორჯერ?“- ამატებს ის.

მისმა კოლეგებმაც საკმაოდ მაღალი ქულები დააგროვეს და იგივე პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. ისინი ასევე წუხან, რომ მასწავლებლები, რომლებმაც დიდი ძალისხმევა და დრო დახარჯეს გამოცდებისთვის მოსამზადებლად და ის მასწავლებლები, რომლებმაც არაფერი ჩააბარეს, იმავე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. უფროსი მასწავლებლის სტატუსისკენ მიმავალ გზაზე ორივემ ერთნაირ პირობებში უნდა გაიაროს.

ჩვენს კიდევ ერთ რესპონდენტს  სპორტში პროფესიული გამოცდის ჩაბარება მოუწია, რადგან სომხური ენის მასწავლებლებისთვის გამოცდა არ ტარდება.

„ქართული სკოლების მასწავლებლები, თუნდაც გამოცდებში ნაკლებ ქულას იღებენ, ამ ქულებს სხვა აქტივობებით ავსებენ, მაგრამ ასეთი შესაძლებლობა არ გვეძლევა, ჩვენთვის არანაირი აქტივობა არ არის“, – ამბობს ის.

მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მასწავლებლები მზად არიან გაიარონ B1 დონის კურსი და გრძელვადიანი ტრენინგები, თუმცა აღნიშნავენ, რომ აშკარაა უთანასწორობა არაქართულენოვან და ქართულენოვან მასწავლებლებს შორის.

„ვითხოვთ, იანვრიდან ჩვენც მოგვანიჭონ უფროსი მასწავლებლის წოდება, ისევე, როგორც სხვა მასწავლებლებს, რომლებმაც ვერ დააგროვეს საკმარისი ქულა საგნისა და ზოგადი უნარების გამოცდებში. რატომ უნდა დავკარგოთ ხელფასი?”

სომხურენოვანი სკოლების მასწავლებლები გამოცდებისთვის მზად არიან, რომელიც, ბოლო მონაცემებით, სომხეთმა და საქართველომ ერთად უნდა ჩააბარონ.

„საგნებში გამოცდა სომხურადაა, მეორე კი ქართულში, მაგრამ გამოცდის დროს მოგვეცა საშუალება, სომხურად დაგვეწერა პასუხები ღია კითხვებზე. ორივე გამოცდა თვითონ ჩავაბარე. ჩვენს სკოლაში არის 5 მასწავლებელი, რომლებიც იმავე შტატში არიან. თავიდან 1, 4, 7, 10 ქულა გვქონდა და ჯამში 19 ქულა უნდა გვქონოდა, მაგრამ თუ მასწავლებელმა გამოცდა ჩააბარა და პროფესიულ გამოცდაში და ზოგად უნარებში 1 ქულა დააგროვა, მაშინ შეავსო დარჩენილ პუნქტებში სხვადასხვა აქტივობით. ახლა ეს კლასები მთლიანად დახურულია, ახლა 8 ქულა მაკლია“, – ამბობს მასწავლებელი.

ასეთ მდგომარეობაში ახალქალაქის რეგიონის სკოლებში ბევრი მასწავლებელია. პრობლემა აქტუალურია, პედაგოგები გამოსავალს ეძებენ. ისინი სამინისტროსგან ქართულ  და არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლებს შორის თანასწორობის დაცვას ითხოვენ.

რას ითხოვს სამინისტრო არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლებისგან უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მისანიჭებლად?

მათ უნდა ჩააბარონ საგნის გამოცდა ზოგად უნარებში, დააგროვონ 10 ქულა თითოეულ გამოცდაზე ან/და ჰქონდეთ ქართული ენის B1 საფეხურზე ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასევე საქართველოში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

შემდეგ, უნდა გაიარონ სამინისტროს მიერ შემუშავებული გრძელვადიანი კურსი. წარმატებით დასრულების შემდეგ, ისინი განაახლებს სტატუსს. ეს კურსები 48 საათიანია და ონლაინ არ ისწავლება.

თუ მასწავლებელმა ორივე გამოცდა ჩააბარა, მაგრამ ვერ დააგროვა 20 ქულა და ვერ წარადგინა ქართული ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი B1 დონეზე, ის სტატუსს ვერ აიმაღლებს.

აღსანიშნავია, რომ არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლებს სკოლაში, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ სტატუსი, ან არ ჩაუბარებიათ საგნის გამოცდა, შეუძლიათ 2023 წლამდე იმუშაონ.