2021 წლის იანვრიდან დღემდე სერვის-ცენტრმა ახალქალაქის რეგიონში დაახლოებით 2039 ნათურა გამოიცვალა, აქედან 1143 სოფელში, ხოლო 896 – ქალაქში.

ახალქალაქის რაიონის სოფლების მოსახლეობა სოფელში ღამის ნათურების ხშირ წვასა და დიდხანს გამოუცვლელობას უჩივის.

სერვის-ცენტრის დირექტორი არმენ ბიჩახჩიანი ამბობს, რომ როგორც კი საჭირო რაოდენობის განაცხადს იღებენ პირველივე შესაძლებლობისთანავე მუშაობას იწყებენ.

ახალქალაქის რაიონის 64 სოფელში ნათურები, სოკეტები და სხვა ელექტრომოწყობილობები გამოიცვალა.

წარმოგიდგენთ სოფლებს, სადაც ცვლილებები გატარდა.

გოგაშენი: 32 ნათურა, 2 სოკეტი (ელექტრული მოწყობილობა, რომელშიც ნათურა არის ჩასმული და ხრახნიანი ელექტრული დენის დასაკავშირებლად), 8 პეოპლატი (ელექტრული საიზოლაციო ფირფიტა, რომელზეც მიმაგრებულია ელექტრო და რადიო ელემენტები).

აფნია: 11 ნათურა, 1 ფოტორელე.

ორჯა: 46 ნათურა, 13 პეოპლატი, 1 ელექტროპატრონი.

ბარალეთი: 23 ნათურა, 5 სოკეტი.

დიდი სამსარი: 21 ნათურა, 1 ფოტორელე.  მერენია – 26 ნათურა.  იხტილა: 26 ნათურა.

პატარა სამსარი: 5 ნათურა.  კარტიკამი: 23 ნათურა, 4 ელექტრო სოკეტი.  კულიკამი: 18 ნათურა, 1 ფოტორელე.  ბუზავეთი: 6 ნათურა.  აბული: 9 ნათურა.  ხულგუმო: 9 ნათურა, 3 ელექტროტყვია.  ოკამი: 28 ნათურა, 1 ელექტროტყვია.  ქარცეფი: 3 ნათურა.  აზმანა: 12 ნათურა, 2 ელექტროტყვია, 1 ფოტორელე.  კოთელია- 7 ბოლქვი.  ჩუნჩხა: 10 ნათურა, 1 ფოტორელე.  ოლავერდი: 15 ნათურა, 1 ფოტორელე.  გომანი: 50 ნათურა, 4 ელექტროპატრონი.

ბალხო: 13 ნათურა, 1 ფოტო რელე.  ბუღაშენი: 11 ნათურა, 1 ელექტრო ტყვია.  ბეჟანო: 28 ნათურა, 1 პატრონი.  სირკვა: 12 ნათურა.  აგანა: 22 ნათურა, 1 ელექტრო ტყვია.  ალათუმანი: 16 ნათურა, 1 ფოტო რელე.  კარწახი: 15 ნათურა, 5 ხელახალი გადახდა, 3 ელექტრო ტყვია.  ფილიპოვკა: 7 ნათურა, 1 პეოპლატი.  კიროვაკანი: 10 ნათურა.  ლომატურცხი: 9 ნათურა, 1 ელექტრო ტყვია.  ღადოლარი: 17 ნათურა, 1 ელექტრო ტყვია, 1 ფოტო რელე.  ტურცხი: 20 ნათურა.  მოდეგამი: 5 ნათურა.  კაჩო: 14 ნათურა.  ალასტანი: 10 ნათურა, 1 ელექტრო ტყვია.  კოჩიო: 1 ნათურა.  ვარევანი: 4 ნათურა.  ხანდო: 39 ნათურა, 1 ელექტრო ტყვია.

ბურნაშეტი: 18 ნათურა, 1 ელექტრო ტყვია.  ხავეთი: 8 ნათურა, 2 პეოპლატი.  ერინჯა: 10 ნათურა, 1 ელექტრო ტყვია.

ზაქი: 10 ნათურა.  თირკნა: 7 ნათურა, 1 ელექტრო ტყვია.  კორხი: 56 ნათურა, 3 ელექტრო ტყვია.  კუმურდო: 41 ნათურა, 2 ელექტრო ვაზნა, 1 ფოტო რელე.  სულდა: 63 ნათურა, 1 ფოტო რელე, 3 ელექტრო ტყვია, 9 დამატებითი ნათურა.  ბოზალი: 37 ნათურა, 2 პეოპლატი.  დადეში: 43 ნათურა, 1 პეოპლატი, 3 ელექტრო ტყვია.  ბავრა: 18 ნათურა.  ხოსპიო: 10 ნათურა, 1 ფოტო რელე.  ხორენია: 14 ნათურა, 1 ტყვია.

მარტუნი: 6 ნათურა.  მიასნიკიანი: 11 ნათურა, 1 ფოტო რელე.  თახჩა: 8 ნათურა, 1 ფოტო რელე.  პტენა: 14 ნათურა, 1 ფოტო რელე.  ჩამდურა: 9 ნათურა, 4 ელექტრო ტყვია.  დაფნია: 12 ნათურა, 1 ზედმეტი გადახდა, 1 ფოტო რელე.  ვაჩიანი: 26 ნათურა, 2 ელექტრო ტყვია, 7 პეოპლატი.  დილისკა – 37 ნათურა.  აზავრეთი: 13 ნათურა, 1 ელექტრო ტყვია.

მურჯახეთი: 17 ნათურა, 1 ელექტრო ტყვია.  თოთხამი: 6 ნათურა.  არაგვა: 7 ნათურა, 1 ფოტო რელე. მაჯადია: 12 ნათურა, 1 ელექტრო სოკეტი.

ახალქალაქის სამ ქუჩაზე: თამარ მეფეზე, თუმანიანსა და წერეთელზე 30 ძველი პლაფონი ახლით შეიცვალა.

ახალქალაქის სერვის-ცენტრის ცნობით, ნათურების, პლაფონებისა და ელექტრული გაყვანილობის პრობლემა ძალიან ხშირად ჩნდება, რაც ცუდი ამინდების გამო ორმაგდება.